C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 131

129
© Didaktik s.r.o.
Cihelna
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• kahan
• trojúhelník na kelímek
• keramická drátěná síťka
• kelímkové kleště
• odpařovací miska
• střička
• laboratorní nůž
• hrnčířská hlína
• papír (DIN A5)
Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí popálení - horkou hliněnou cihlu uchopte do kelímkových
kleští; při zahřívání na keramické drátěné síťce nezahřívejte příliš intenzivně - hliněné cihly
mohou při vyšších teplotách prasknout; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• 1. Vytvarujte z hrnčířské hlíny dvě přibližně 5 cm dlouhé, 3 cm široké a 1/2 cm tlusté hliněné
cihly. Nechte cihly přibližně 1 týden vysušit na vzduchu.
• 2. Položte jednu z obou cihel na keramickou drátěnou síťku a zahřívejte ji přibližně 15 minut
malým plamenem v jeho nesvítící (oxidační) části (položte keramickou drátěnou síťku ochladit
na ochrannou desku). Poté ještě zahřívejte cihlu 10 minut v nesvítící (oxidační) části plamen
na trojúhelníku na kelímek - pozorujte.
• Proveďte nožem zkoušku nařezáním na vzduchem vysušené a vypálené (ochlazené) cihle.
Co jste zjistili?
• 3. Přidejte do odpařovací misky trochu vody a postavte obě cihly takovým způsobem do vody,
aby se cihly po stranách opíraly, aniž by se převrhly - pozorujte procesy několik minut.
Výsledek :
Při zahřátí na keramické drátěné síťce hliněná cihla ztmavne a přijímá při hoření načervenalé
zbarvení. Při zkoušce nařezáním je vypálená cihla tvrdší. Nevypálená hliněná cihla se ve vodě
rozpadá, druhá cihla vodu jen nasává.
Cihly jsou po sušení na vzduchu vysušeny v kruhové peci a nakonec vypáleny při přibližně 1100
°C (hmota se speče); načervenalé zbarvení má původ ve sloučeninách železa.
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...193
Powered by FlippingBook