C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 132

130
© Didaktik s.r.o.
Malá koksovna
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• stojan na zkumavky
• 2 zkumavky
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• skleněná trubice (7)
• kahan
• skleněná tyčinka
• pinzeta
• kádinka 250 ml
• střička
• kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, koncentrovaná
• lakmusový papírek modrý
• papírek napojený octanem olovnatým
• glycerin
• černé uhlí
• hnědé uhlí
• vata
• přeložený papír (pro naplnění uhlí)
• drát (pro čištění trysky)
• novinový papír (pro podložení)
Bezpečnostní upozornění:
Nechejte unikat co možná nejméně nespáleného plynu; pozor při
zacházení s koncentrovanou kyselinou solnou; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Naplňte zkumavku rozdrceným černým uhlím, uzavřete zkumavku zátkou a zahnutou trubicí a
upněte zkumavku ve stativu (zkumavka by měla být upnuta mírným sklonem k otvoru).
• Zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu.
• a) Při nastupujícím vývoji kouře přidržte v proudu plynu papírek napojený octanem olovnatým
- zbarvení!
• b) Ponořte skleněnou tyčinku obalenou vatou a nasátou v kyselině solné do proudu plynu -
pozorujte!
(Omotejte k tomu kousek vaty na špičku skleněné tyčinky, kterou ponoříte do zkumavky s
méně koncentrovanou kyselinou solnou).
• c) Zapalte kouř a přidržujte převrácenou, suchou kádinku nad plamenem - pozorujte vnitřní
stěnu kádinky a dno kádinky.
• d) Zahřívejte tak dlouho, dokud plamen nezhasne, odstraňte zátku a přidržujte kousek
modrého lakmusového papírku v kapalině při otvoru zkumavky - pozorujte!
• s) Pozorujte po ochlazení zkumavky pevnou usazeninu.
• Postupujte stejně tak s hnědým uhlím a) až e).
1...,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,...193
Powered by FlippingBook