C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 133

131
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
a) Papírek napojený octanem olovnatým se zbarví černě. Unikající sirovodík (H2S) vytváří s
octanem olovnatým černý sulfid olovnatý.
b) Vzniká bílá mlha. V kouři obsažený amoniak (NH3) vytváří s kyselinou solnou chlorid amonný
(NH4Cl).
c) Uvnitř kádinky můžeme zjistit povlak vlhkosti; dno kádinky je začazeno od sazí. Uhlovodíky
obsažené v kouři a vodík vytvářejí vodu a oxid uhličitý. Úplným spálením vznikají saze.
d) Lakmus se zbarví červeně. Oxid siřičitý obsažený v kouři má za následek vznik kyseliny
siřičité.
e) Usazenina je matnější než uhlí; odplyněné uhlí se nazývá koks.
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,...193
Powered by FlippingBook