C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 134

132
© Didaktik s.r.o.
Plyn ze zemské kůry
Materiál
• kahan
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• stativ
• velký stativový kruh
• keramická drátěná síťka
• kádinka 150 ml
• kádinka
• 250 ml
• vápenná voda
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle.
Provedení :
• a) Navlhčete vnitřek kádinky 150 ml vápennou vodou a přidržujte kádinku opatrně v oxidační
(nesvítící) části plamene kahanu.
• Pozorujte vnitřní stranu kádinky.
• b) Naplňte kádinku přibližně 250 ml
studené vody, postavte ji na keramickou
drátěnou síťku a krátce zahřívejte v nesvítící
(oxidační) části plamene kahanu.
• Pozorujte vnější stranu kádinky.
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,...193
Powered by FlippingBook