C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 135

133
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
a) Vápenná voda se zakalí; bílé skvrny v kádince.
Uhlovodíky obsažené v zemním plynu shoří na oxid uhličitý; tento proces zakalí vápennou vodu.
b) Kádinku se zvnějšku orosí kondenzovanou vodou. Vzniklá voda má původ v elementárním a
vázaném vodíku.
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...193
Powered by FlippingBook