C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 136

134
© Didaktik s.r.o.
Přibližně 150 uhlovodíků
Materiál
• stojan na zkumavky
• 2 zkumavky
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• 2 gumové zátky na zkumavku
• střička
• skleněná tyčinka
• benzin
• stolní olej
• kruhový filtr
• permanentní popisovač
Bezpečnostní upozornění:
Pozor při manipulaci s benzínem - benzínové páry ve směsi se
vzduchem jsou výbušné - nesmějí přijít do styku s otevřeným ohněm!
Provedení :
• a) Naplňte kádinku přibližně z poloviny vodou; permanentní popisovačem označte výšku
naplnění. Do zkumavky přidejte 2 ml benzínu, uzavřete zkumavku gumovou zátkou a dobře
protřepejte.
• b) Do druhé zkumavky přidejte kapku stolního oleje (použijte skleněnou tyčinku) a 3 ml
benzínu. Uzavřete zkumavku gumovou zátkou a protřepávejte tak dlouho, až olej nebude
možné vidět.
• Vylijte trochu kapaliny na kruhový filtr a naklánějte kruhový filtr, dokud se benzín neodpaří.
• Pozorujte kruhový filtr
Výsledek :
a) Po krátké době plave benzín opět na vodě; dělící plocha mezi vodou a benzínem se
neposunula.
b) Olej se zcela rozpustí v benzínu; po odpaření benzínu zůstane na filtru mastná skvrna.
Benzín je dobrým rozpouštědlem pro tuky a oleje.
Benzín se skládá z přibližně 150 různých uhlovodíků.
1...,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,...193
Powered by FlippingBook