C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 137

135
© Didaktik s.r.o.
Olej pro zimní období
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• keramická drátěná síťka
• kahan
• 3 zkumavky
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• kádinka 150 ml
• kádinka 250 ml
• teploměr
• lžička střička
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• válcový olej (automobilový mazací olej)
• kostka ledu
• kladívko
• lněná látka
Bezpečnostní upozornění:
Zkumavku s horkou vodou přidržujte v držáku na zkumavky -
nebezpečí popálení.
Provedení :
• Naplňte 3 zkumavky přibližně 4 cm válcového oleje. Vložte jednu ze tří zkumavek do kádinky
150 ml, kterou jste předem přibližně z poloviny naplnili vodou. Zahřívejte k varu. Porovnejte
nakloněním obou zkumavek viskozitu obou olejů (zkumavka s horkým olejem a jedna z obou
zkumavek s olejem při pokojové teplotě).
• Udeřte do kostky ledu zabalené ve lněné látce a rozbije kostku kladívkem na podlaze na sníh.
Do velké kádinky přidejte sníh a kuchyňskou sůl přibližně v poměru 3 : 1. Promíchejte lžičkou.
Zastrčte jednu z obou zkumavek s olejem o pokojové teplotě do chladící směsi. Zkontrolujte
teploměrem pokles teploty oleje. Pokaždé, když teplota poklesne o 2 °C, vyjměte zkumavku
a vyzkoušejte nakloněním zkumavky, zdali se olej ještě pohybuje. Takzvaný bod tuhnutí je
dosažen, jestliže přes naklonění po dobu 10 sekund již není zjištěn žádný pohyb.
• Jestliže nedosáhnete bodu tuhnutí, všímejte si změny viskozity.
Výsledek :
Horký olej má menší hodnotu viskozity než olej při pokojové teplotě; studený olej má vyšší
hodnotu viskozity než olej při pokojové teplotě. Zdali bude dosaženo bodu tuhnutí, závisí na
druhu oleje (chladící směsí dosáhneme teplotu přibližně - 18 °C).
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...193
Powered by FlippingBook