C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 138

136
© Didaktik s.r.o.
Těkavá látka
Materiál
• stojan na zkumavky
• zkumavka
• špachtle
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• gumová zátka na zkumavku
• hexan C6H14
• máslo
• kruhový filtr
Bezpečnostní upozornění:
Nemanipulujte s otevřeným plamenem - nebezpečí požáru;
nevdechujte páry; nenanášejte na pokožku.
Provedení :
• Přidejte do zkumavky malý kousek másla. Nalijte do zkumavky přibližně 5 ml hexanu a
uzavřete zkumavku gumovou zátkou. Protřepávejte tak dlouho, dokud se máslo úplně
nerozpustí.
• Nalijte malé množství roztoku na kruhový filtr a naklánějte kruhový filtr tak dlouho, dokud se
hexan neodpaří. Pozorujte poté filtr.
Výsledek :
Máslo se zcela rozpustí. Na filtračním papíru zůstane mastná skvrna po odpaření hexanu.
Hexan je velmi dobré rozpouštědlo pro tuky a oleje a proto se také používá pro extrakci tuků.
Z pokožky silně vstřebává tuky a může také zapříčinit vznik ekzémů.
Hexan nachází také upotřebení jako ředidlo pro lepidla. V této formě je pro své narkotické účinky
někdy účelně používán jako čichací látka - „čichání lepidel“.
Ve větších množstvích působí hexan jako nervový jed; vdechování hexanu může vést k zástavě
dechu.
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,...193
Powered by FlippingBook