C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 139

137
© Didaktik s.r.o.
Trojná vazba „-in“
Materiál
• stojan na zkumavky
• kádinka 250 ml
• skleněná trubice (2)
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• gumová hadice 30 cm
• špachtle
• střička
• karbid vápenatý CaC2
• manganistan draselný KMnO4
• 1 M roztok uhličitanu vápenatého (soda)
• Na2CO3, (přibližně 10 % roztok)
• glycerin
Bezpečnostní upozornění:
Nemanipulujte s otevřeným plamenem - směs acetylenu (ethinu) a
vzduchu je výbušná.
Provedení :
• Naplňte zkumavku přibližně z poloviny roztokem uhličitanu sodného; přidávejte tolik
manganistanu draselného, aby vznikl fialově průsvitný roztok (velmi málo manganistanu
draselného).
• Do druhé (suché) zkumavky přidejte malý kousek karbidu vápenatého.
• Postavte obě zkumavky vedle sebe do stojanu na zkumavky.
• Na krátké rameno zahnuté trubice nastrčte gumovou zátku (eventuálně použijte glycerin); na
delší konec nastrčte gumovou hadici.
• Nyní nalijte na karbid vápenatý trochu vody a rychle uzavřete zkumavku gumovou zátkou -
gumová hadice by měla být ponořena téměř ke dnu roztoku sody a manganistanu draselného.
• Pozorujte roztok při probublávání vznikajícího plynu.
Výsledek :
Karbid vápenatý reaguje s vodou za vývoje plynu.
karbid vápenatý + voda → hydroxid vápenatý + ethin (acetylen)
CaC2
+ 2 H2O → Ca(OH)2
+ C2H2
Roztok manganistanu draselného se zbarví dohněda.
Manganistan draselný oxiduje ethin - vzniká hnědý oxid manganičitý (MnO2 • H2O).
Koncovka „-in“ znamená trojnou vazbu. Ethin: H - C ≡ C - H, C2H2
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...193
Powered by FlippingBook