C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 14

12
© Didaktik s.r.o.
P3130-3D Zdroj žákovský, s displejem, AC/DC
Určen na napájení širokého okruhu
elektrotechnických zapojení, ale i jiných
výkonově nenáročných fyzikálních pokusů
Výstupní napětí jsou chráněna proti přetížení
Velikost regulovatelného jednosměrného
stabilizovaného napětí je přímo indikována na
3-místném displeji.
Výstupní napětí
: střídavé 3,6,9,12V
: max. zatížení 3A
regulovatelné
jednosměrné
stabilizované 0-12V: max. zatížení 3A
Napájení
: 220V/50Hz, 44 VA
P3240-1C Přístroj měřící, digitální, víceúčelový
Přístroj je určen pro měření stejnosměrného a střídavého napětí,
stejnosměrného proudu, odporu, testování tranzistorů a diod. Přístroj má
kruhový přepínač, kontrastní displej, automatickou indikaci přesažení rozsahů
a vynulování všech rozsahů, automatickou indikaci polarity u stejnosměrných
rozsahů.
Rozsahy DCV : 1000 V
Rozsahy ACV : max. 700 V (45 Hz – 450 Hz)
Rozsahy DCA : 10 A (pojistka 2A/250V)
Rozsahy odporu : 200 Ω až 2 M Ω
Test diod
propustný stejnosměrný proud : 1 mA
závěrné stejnosměrné napětí
: 2,8 V
napětí otevřeného obvodu : 2,8 V
Test tranzistorů : proud báze 10 µA; VCE 2,8 V
Napájení
: 1x9V baterie
Rozměry /váha : 126x70x24 mm / 170 g
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...193
Powered by FlippingBook