C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 140

138
© Didaktik s.r.o.
Kdy taje svíčkový vosk ?
Materiál
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• kahan
• kádinka 150 ml
• teploměr
• zbytky bílé svíčky
• (nikoli včelí vosk)
Bezpečnostní upozornění:
Nezahřívejte parafín příliš intenzivně (nesmí vřít).
Provedení :
• 1. Přidejte do zkumavky zbytky svíčky (bez knotu) a upněte zkumavku ve stativu. Opatrně
zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu, dokud svíčkový vosk neroztaje -
nezahřívejte až k varu.
• 2. Do taveniny ponořte teploměr a opatrně jím míchejte, dokud tavenina neztuhne.
• Můžete proces tuhnutí urychlit tím, že kádinku naplněnou studenou vodou podržíte tak, aby
byla zkumavka do kádinky ponořena.
• Zaznamenejte teplotu v momentu ztuhnutí.
1...,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139 141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,...193
Powered by FlippingBook