C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 141

139
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Bod tuhnutí je např. při 58 °C.
Bod tuhnutí u tvrdého parafínu leží mezi 50 a 62 °C.
Svíčkový vosk se může skládat z parafínu, stearinu, včelího vosku, ceresinu (rafinovaného
zemního vosku) nebo směsi těchto látek.
Parafín: Zbytky po destilaci ropy.
Stearin: Směs kyseliny stearinové a kyseliny palmitové (ze živočišných a rostlinných tuků).
Včelí vosk: Vylučovací produkt ze žláz včely medonosné.
Ceresin: Směs ze zbytků ropy obsahujících parafín a parafínu.
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...193
Powered by FlippingBook