C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 142

140
© Didaktik s.r.o.
Přírodní barvy
Materiál
• třecí miska + tlouček
• hodinové sklíčko
• kádinka 250 ml
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• lžička
• benzín (benzín na čištění skvrn nebo čistý
benzín na rány)
• methanol CH3OH
• křemičitý písek
• nůžky
• 1 bílá tabulová křída
• tráva nebo březové listí
Bezpečnostní upozornění:
Nemanipulujte s otevřeným plamenem; odpipetujte pomocí
pipetovacího balonku.
Provedení :
• Naplňte třecí misku z poloviny nastříhanou trávou nebo březovými listy. Přidejte lžičku
křemičitého písku a přibližně 5 ml methanolu; třete tloučkem, dokud nevznikne kaše.
• Nyní přidejte 10 ml benzínu, dobře promíchejte, nechejte odstát a slijte kapalinu nad
usazeninou do kádinky.
• Postavte do kapaliny bílou tabulovou křídu a přikryjte kádinku hodinovým sklíčkem.
• Poté, co se benzín zcela nasaje, odkryjte hodinové sklíčko a přidejte do kádinky přibližně 5 ml
benzínu.
• Přikryjte kádinku opět hodinovým sklíčkem, Pozorujte!
Výsledek :
Lze rozpoznat odděleně žlutou a zelenou barvu.
Kapilárním účinkem stoupá benzín křídou nahoru a s různou rychlostí s sebou unáší barevné
částice listové zeleně (chlorofylu).
Listová zeleň poskytuje rostlinám zelenou barvu a umožňuje fotosyntézu. Protože listová zeleň
není stejnorodou látkou, dají se částice chromatografií oddělit.
Vyskytuje se modrozelený chlorofyl a a žlutozelený chlorofyl b. V mořských řasách ještě existují
formy chlorofylu c a d. Název chlorofyl pochází z řečtiny. Slovo chloros = žlutozelený a je z
řečtiny. Slovo phyllon = list.
Chemická syntéza v přírodě / v průmyslu
1...,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,...193
Powered by FlippingBook