C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 143

141
© Didaktik s.r.o.
Malá buňka
Materiál
• hodinové sklíčko
• kapací pipeta
• chlorzinkjodový roztok
• vata
• filtrační papír
• papír na psaní
• eventuálně ještě jiné druhy papíru
Bezpečnostní upozornění:
Chlorzinkjodový roztok nenanášejte na pokožku.
Provedení :
• Položte na hodinové sklíčko kousek papíru na psaní, kus filtračního papíru a trochu vaty.
• Přidejte na všechny tři vzorky po kapce chlorzinkjodového roztoku a pozorujte.
• Stejným způsobem můžete použít také jiné druhy papíru.
Výsledek :
Všechny tři vzorky se zbarví modře, resp. fialově.
Chlorzinkjodová reakce slouží jako důkaz pro celulózu. S pouhým roztokem jodu a jodidu
draselného nemůže být celulóza dokázána (pouze škrob).
Chlorid zinečnatý obsažený v odměrném roztoku rozpouští celulózu a částečně ji rozkládá;
vzniká podobná struktura jako u škrobu. Tato změněná molekula reaguje s roztokem jodu a
jodidu draselného obsaženého v odměrném roztoku za vzniku modrého zbarvení.
celulóza - z latiny: cellula = malá buňka
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,...193
Powered by FlippingBook