C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 144

142
© Didaktik s.r.o.
Chudý uhlíř ...
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• gumová zátka na zkumavku
• skleněná trubice (7)
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• střička
• špachtle
• kapací pipeta
• kádinka 150 ml
• kádinka 250 ml
• chňapka
• lakmusový roztok
• glycerin
• dřevěné třísky
• bílý papír (DIN A5)
• kus drátu
Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí popálení při otáčení horké zkumavky a při odebírání
dřevěného uhlí.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte asi 4 - 5 kusů přibližně 5 cm dlouhých dřevěných třísek a uzavřete
zkumavku gumovou zátkou a zahnutou trubicí. Upevněte zkumavku ve stativu.
• Naplňte kádinku 250 ml studenou vodou, vložte do kádinky druhou zkumavku a připevněte ji s
obrácenou zahnutou trubicí.
• Zahřívejte dřevo na jednom místě v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu, dokud se v
ochlazené zkumavce nenahromadí dřevný plyn a trochu dehtové vody.
• Přerušte zahřívání.
• Přidejte do zkumavky s dřevným plynem přibližně 2 ml vody, uzavřete zkumavku provrtanou
gumovou zátkou a protřepejte.
• Nyní přidejte do zkumavky pomocí kapací pipety několik kapek lakmusového roztoku a
pozorujte.
1...,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143 145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,...193
Powered by FlippingBook