C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 145

143
© Didaktik s.r.o.
• Otočte skleněnou špičkou zahnuté trubice
opatrně nahoru (nebezpečí popálení -
použijte chňapku) a opět zahřívejte v
nesvítící (oxidační) části plamene kahanu,
dokud nezačne ze skleněné trysky unikat
žlutobílý kouř; zapalte kouř a znovu
zahřívejte - pohybuje při tom kahanem a
zahřívejte také ještě nezuhelnatěné kusy
dřeva.
• Přidržte suchou kádinku 150 ml nad
plamenem.
• Po určité době pozorujte vnitřní stěnu
kádinky a dno kádinky.
• Zahřívejte dále, dokud nezhasne plamen.
• Vyjměte opatrně chňapkou zkumavku ze
stativu, odpojte gumovou zátku se zahnutou
trubicí a vyjměte ze zkumavky vzniknuté
dřevěné uhlí - jestliže se nedá uhlí ze
zkumavky odebrat, můžete na pomoc použít
špachtli.
• Vezměte kousek uhlí a napište jím na bílý
papír.
Výsledek :
Při zahřívání dřeva vzniká bílý kouř, který se hromadí ve vychlazené zkumavce. Při přidání
lakmusu lze pozorovat červené zbarvení.
Při zahřívání dřeva vzniká vedle dřevného plynu také dřevný ocet (přibližně 75 % vody, 12 %
kyseliny octové, 2 % metanolu, 1 % acetonu a 10 % rozpuštěného dřevného dehtu) - lakmusový
roztok se zbarví působením kyseliny octové dočervena.
Unikající kouř hoří. V překlopené kádince vzniká kondenzovaná voda a saze.
Saze vznikají při nedokonalém spalování kouřových plynů obsahujících uhlík; voda vzniká při
spalování vodíku.
Složení dřevného plynu: oxid uhličitý 49 %, oxid uhelnatý 34 %, methan 13 %, ethylen (ethen) 2
% a vodík 2 %.
Usazenina ve zkumavce je dřevěné uhlí, se kterým můžeme psát.
Dříve bylo dřevěné uhlí získáváno uhlíři v uhelných milířích.
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...193
Powered by FlippingBook