C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 146

144
© Didaktik s.r.o.
Lignum
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• krycí sklíčko
• kapací pipeta
• roztok floroglucinu a kyseliny solné
• různé druhy papíru
• např. novinový papír,
• papír na psaní,
• filtrační papír, papírový kapesník,
bílá lepenka,
toaletní papír atd.
• dřevěné třísky
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte 1 ml připraveného roztoku floroglucinu a kyseliny solné.
• Na krycí sklíčko položte různé druhy papíru a malý kousek dřeva.
• Přidejte na každý vzorek kapku roztoku ze zkumavky. Věnujte pozornost změně zbarvení
vzorků.
Výsledek :
Novinový papír a dřevo se zbarví dočervena; u papíru na psaní a filtračního papíru není zjištěna
žádná změna zbarvení.
Červené zbarvení: V papíru je obsažen lignin (dřevovina).
Žádná změna zbarvení: Papír neobsahuje lignin; skládá se tedy především z celulózy.
Všímejte si při použití jiných druhů papíru změny zbarvení.
Roztok floroglucinu a kyseliny solné vytváří s ligninem červené barvivo.
Velká pevnost dřeva spočívá ve smíšených tělískách ligninu, který je pevný v tlaku, a celulózy,
která je zase pevná v tahu - srovnatelné se strukturálním principem železobetonu.
Lignin z latiny: lignum = dřevo.
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,...193
Powered by FlippingBook