C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 148

146
© Didaktik s.r.o.
Oddělení
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• kádinka 250 ml
• kelímkové kleště
• kahan
• skleněná tyčinka
• papír (např. novinový papír)
• sací papír
• polyetylen (PE)
• polystyren (PS)
• polyvinylchlorid (PCV)
• dřevěný klínek
Bezpečnostní upozornění:
Hořící umělá hmota nesmí nakapat na pokožku; spalujte pouze malé
kousky umělé hmoty; nevdechujte páry; dobře větrejte.
Provedení :
• Do kádinky nalijte přibližně 200 ml vody; nasypte do kádinky směs z polyetylenu, polystyrenu
a polyvinylchloridu.
• Pokud by některé kousky umělé hmoty na základě povrchového napětí vody plavaly, musíte
směs trochu promíchat skleněnou tyčinkou.
• Postavte kahan na kus papíru, podložte
pod kahan dřevěný klínek a zapalte plamen
kahanu - nastavte na nesvítící (oxidační)
plamen.
• Přidržujte pomocí kelímkových kleští v
plameni potopené kousky umělé hmoty a
všímejte si hořlavosti uvnitř a vně plamene,
tvorby sazí, zápachu a tvorby kapek -
pozorování zaznamenejte.
Výsledek :
Zkouška plavání: Polyester plave, polystyren a polyvinylchlorid klesají ke dnu.
Zkouška hoření: Polystyren hoří vně plamene, skapává a čadí; zapáchá po spálené svíčce.
Polyvinylchlorid nehoří vně plamene; zapáchá štiplavě.
Oddělení umělých hmot má velký význam pro jejich opětovné použití.
Příklady opětovného použití použitých umělých hmot:
Polyester: Například nákupní tašky, láhve pro změkčovací mycí prostředky, hračky.
Polystyren: Například nápojové pohárky, kelímky na jogurty, obaly po cukrovinky.
Polyvinylchlorid: Například láhve na ocet, láhve pro mycí prostředky, izolace pro elektrické
kabely.
1...,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...193
Powered by FlippingBook