C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 149

147
© Didaktik s.r.o.
Pouze poloviční hmotnost jako hliník
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• skleněná tyčinka
• střička
• pinzeta
• modrý lakmusový papírek
• čpavková voda
NH4OH, koncentrovaná
• vata
• polyvinylchlorid (PVC)
Bezpečnostní upozornění:
Páry nevdechujte, dobře větrejte.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte malé množství polyvinylchloridu a upněte zkumavku vodorovně ve
stativu.
• Uspořádejte navlhčený proužek modrého lakmusového papírku a skleněnou tyčinku
omotanou na jedné straně chomáčkem vaty. Do druhé zkumavky přidejte přibližně 1 cm
čpavkové vody.
• Zapalte kahan a zahřívejte polyvinylchlorid v nesvítící (oxidační) části plamen kahanu.
Přidržujte pinzetou proužek lakmusového papíru před otvorem zkumavky a všímejte si změny
zbarvení. Ponořte skleněnou tyčinku s vatou do čpavkové vody a podržte ji před otvorem
zkumavky - pozorujte.
Výsledek :
Proužek lakmusového papíru se zbarví dočervena. Při otvoru zkumavky vzniká bílý kouř. Ve
zkumavce zbude po zahřátí černá usazenina.
Při zahřátí vzniká chlorovodík; chlorovodík vytváří s vodou na proužku lakmusového papíru
kyselinu solnou.
Vznikající chlorovodík reaguje s amoniakem za tvorby chloridu amonného.
Hustota hliníku: 2,7 g/cm3; hustota polyvinylchloridu: 1,38 g/cm3.
Problematickým je vznik chlorovodíku při spalování odpadu.
Protože už v té době oddělení součástí polyvinylchloridu z odpadu není možné, mělo by být při
spalování odpadu účinně prováděno praní kouřového plynu.
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,...193
Powered by FlippingBook