C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 15

13
© Didaktik s.r.o.
Pokusy
Kde zůstane kuchyňská sůl ?
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• malý stativový kruh
• kádinka 150 ml
• nálevka
• skleněná tyčinka
• kahan
• keramická drátěná síťka
• odpařovací miska
• špachtle
• kelímkové kleště
• střička
• chlorid sodný (kuchyňská sůl) NaCl
• kruhový filtr
• písek (bílý)
Materiál
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle (nebezpečí vystříknutí při odpařování).
Provedení :
• Do kádinky přidejte špachtli kuchyňské soli a špachtli písku. Smíchejte potřepáním. Přidejte
k tomu 40 ml vody a zamíchejte skleněnou tyčinkou. Usazeninu suspendujte a přefiltrujte do
odpařovací misky.
• Na keramickou drátěnou síťku postavte odpařovací misku (použijte velký stativový kruh) a
zahřívejte ji prudkým plamenem, dokud se voda téměř neodpaří.
• Otáčejte kahanem a nechte ještě chvíli misku stát na keramické drátěné síťce, dokud se
neodpaří zbytková voda. Uchopte odpařovací misku do kelímkových kleští a postavte ji na
ochrannou desku; pozorujte obsah misky.
• Čištění následuje teprve po ochlazení.
Výsledek :
V odpařovací misce zbude bílá látka. Oddělení bylo možné, protože kuchyňská sůl je ve vodě
rozpustná, zatímco písek je nerozpustný. Písek je zadržen filtrem; roztok kuchyňské soli prošel
(velikost částeček je odlišná).
Poznámka :
Písek může být v nálevce promyt vícerým přelitím vodou; nakonec ho necháme usušit na
rozprostřeném filtračním papíru a znovu použijeme.
V přírodě se vyskytují látky vzácně čisté
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...193
Powered by FlippingBook