C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 150

148
© Didaktik s.r.o.
Goodyearův vynález
Materiál
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• zkumavka (suchá)
• stojan na zkumavky
• střička
• špachtle
• pinzeta
• papír s octanem olovnatým
• guma (např. kousky gumové hadice)
• nůžky
Bezpečnostní upozornění:
Dobře větrejte; horké kousky gumy nenanášejte na pokožku.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte malé kousky gumy a upněte zkumavku vodorovně ve stativu.
• Zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu.
• Přidržujte pinzetou ve vystupujících parách kousek navlhčeného papíru s octanem olovnatým;
pozorujte.
• Nechejte zkumavku vychladit.
Výsledek :
Při zahřívání vznikají páry, které barví papír s octanem olovnatým dočerna.
Síra obsažená v gumě vytváří při zahřívání sirovodík (H2S).
Sirovodík vytváří s octanem olovnatým černý sulfid olovnatý.
octan olovnatý + sirovodík → sulfid olovnatý
+ kyselina octová
Pb(CH3COO)2 + H2S
→ PbS
+ 2 CH3COOH
V roce 1840 Američan Goodyear vypracoval metodu síťování přírodního kaučuku sírou za použití
tepla. Název vulkanizace pro tento proces byl odvozen z typického efektu činného vulkánu - síra
a teplo.
Guma obsahuje podíl síry od 2 % (měkká guma) do 30 % (tvrdá guma).
1...,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149 151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,...193
Powered by FlippingBook