C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 151

149
© Didaktik s.r.o.
Vysokoprocentní
Materiál
• střička
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• hodinové sklíčko
• kádinka 150 ml
• keramická drátěná síťka
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• kahan
• teploměr
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• ethanol (ethylalkohol) C2H5OH
Bezpečnostní upozornění:
Zkumavku s ethanolem v kádince jen přidržujte (nestavějte ji do
kádinky) - nebezpečí utajeného varu; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• 1. Na hodinové sklíčko přidejte přibližně 2 ml etanolu a nechejte hodinové sklíčko až do konce
obou dalších pokusů stát.
• 2. Do zkumavky přidejte 2 ml ethanolu a stejné množství vody. Protřepejte a pozorujte.
• 3. Postavte kádinku naplněnou přibližně z
3/4 vodou na keramickou drátěnou síťku
(použijte stativový kruh) a zahřívejte až
do varu. Uzavřete kahan. Přidržte rukou
zkumavku naplněnou přibližně 5 ml ethanolu
v horké vodě (použijte držák na zkumavky).
Druhou rukou přidržujte v ethanolu teploměr
tak, aby se teploměr nedotýkal vnitřní strany
zkumavky. Při varu ethanolu odečtěte
teplotu.
Alkohol a karboxylové kyseliny
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...193
Powered by FlippingBook