C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 152

150
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
1. Ethanol se vypařil. Na základě nízkého bodu varu se ethanol vypaří také rychle.
2. Obě kapaliny zůstávají smíseny. Voda a ethanol jsou mísitelné v každém poměru.
3. Odečtená teplota činí přibližně 78 °C. Přesná teplota varu činí 78,32 °C.
Ethanol na prodej (vinný líh) má obsah alkoholu přibližně 96 hmotnostních procent. Zbytek je
voda.
1...,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...193
Powered by FlippingBook