C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 153

151
© Didaktik s.r.o.
Alkoholový test
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• špachtle
• kahan
• dichroman draselný
K2Cr2O7
• 1 M kyselina sírová
H2SO4, (přibližně 10 % roztok)
• bílé víno nebo pálenka
Bezpečnostní upozornění:
Kyselina chromsírová je jedovatá a žíravá, nenanášejte ji na
pokožku nebo oblečení; použijte ochranné brýle; při zahřívání zkumavky směřujte jejím otvorem
od ostatních osob; pro pipetování použijte pipetovací balonek.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte několik krystalů dichromanu draselného a 2 ml kyseliny sírové.
• Opatrně rozpusťte protřepáním. Nyní k roztoku přidejte očištěnou měřicí pipetou 2 ml
zkušebního roztoku (víno nebo pálenku) a opatrně zahřívejte v nesvítící (oxidační) části
plamene kahanu.
• Pozorujte procesy ve zkumavce a všímejte si vznikajícího zápachu.
Výsledek :
Kapalina ve zkumavce se zbarví z červenohnědé přes olivovou do modrozelené barvy; vzniká
příjemný ovocný zápach (po jablkách); potom zápach po kyselině octové.
Ethanol se oxiduje na acetaldehyd (ethanal).
ethanol + dichroman draselný + kyselina sírová → acetaldehyd + síran draselný + síran chromitý
+ voda
3 C2H5OH + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 → 3 CH3CHO + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7 H2O
Následuje ještě další oxidace na kyselinu octovou.
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...193
Powered by FlippingBook