C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 154

152
© Didaktik s.r.o.
Burčák v rychlíkovém tempu
Materiál
• stativ
• křížová svorka
• univerzální svorka
• 2 zkumavky
• stojan na zkumavky
• provrataná gumová zátka na
zkumavku
• kádinka 250 ml
• skleněná trubice (1)
• špachtle
• střička
• chňapka
• glukóza (hroznový cukr)
C6H12O6
• glycerin
• horká voda
• (např. průtokový ohřívač)
• kvasnice (droždí)
• vápenná voda
Bezpečnostní upozornění:
Kádinku s horkou vodou uchopte chňapkou.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte dvě špachtle hroznového cukru a naplňte zkumavku přibližně ze 3/4
vodou. Rozpusťte protřepáním. Do zkumavky přidejte ještě špachtli kvasnic a protřepejte.
Uzavřete zkumavku provrtanou gumovou zátkou a zahnutou skleněnou trubicí. Naplňte
kádinku ze 3/4 horkou vodou a připevněte uspořádání na stativ.
• Odváděcí trubici ponořte do zkumavky tak, aby byla naplněna z poloviny vápennou vodou.
• Pozorujte jak procesy v roztoku hroznového cukru, tak procesy ve vápenné vodě.
Výsledek :
Po určité době se vápenná voda zakalí - perly plynových bublin pronikají roztokem; ve zkumavce
s roztokem hroznového cukru lze pozorovat tvoření pěny.
Hroznový cukr je při tomto procesu (alkoholové kvašení) rozkládán enzymy (biokatalyzátory)
obsaženými v kvasnicích na ethanol a oxid uhličitý.
Zakalení vápenné vody je vyvoláno oxidem uhličitým.
hroznový cukr
→ ethanol
+ oxid uhličitý
C6H12O6
→ 2 C2H5OH + 2 CO2
Dříve než hroznová šťáva zkvasí na víno, nazývá se tento meziprodukt burčák.
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,...193
Powered by FlippingBook