C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 155

153
© Didaktik s.r.o.
Téměř zásada
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• stojan na zkumavky
• 2 zkumavky
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• kapací pipeta
• ethanol (ethylalkohol) C2H5OH
• 3 M louh sodný
NaOH, (přibližně 10,5 % roztok)
• fenolftaleinový roztok
Bezpečnostní upozornění:
Louh sodný odpipetujte jen pomocí pipetovacího balonku; použijte
ochranné brýle.
Provedení :
• Do první zkumavky přidejte 3 ml ethanolu a do druhé zkumavky 3 ml louhu sodného. K oběma
kapalinám nakapejte trochu fenolftaleinového roztoku.
• Všímejte si barevných změn ve zkumavkách.
Výsledek :
V první zkumavce nenastala žádná změna barvy; ve druhé zkumavce došlo k červenému
zbarvení.
Přes skupinu OH není ethanol zásadou a neposkytuje také s fenolftaleinovým roztokem červené
zbarvení. Ethanol tvoří molekuly; vyskytuje se atomová (kovalentní) vazba. Louh sodný je
zásadou; červené zbarvení po přidání fenolftaleinového roztoku slouží jako důkaz.
Louh sodný (resp. hydroxid sodný) vytváří iontovou vazbu.
ethanol
hydroxid sodný
H H
H - C - C - O - H
Na+ OH -
H H
1...,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...193
Powered by FlippingBook