C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 157

155
© Didaktik s.r.o.
Jiný alkohol
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• držák elektrod
• 2 uhlíkové elektrody
• 3 kabely
• napájecí zdroj
• žárovka + objímka žárovky
• kádinka 150 ml
• ethanol (ethylalkohol) C2H5OH
• 3 M roztok hydroxidu sodného
(louh sodný)
NaOH, (přibližně 10,5 % roztok)
Bezpečnostní upozornění:
Pro odpipetování použijte pipetovací balonek; použijte ochranné
brýle.
Provedení :
• Zřeďte ve zkumavce 1 ml roztoku síranu měďnatého přibližně 10 ml vody.
• Přidejte do první zkumavky 2 ml ethanolu a do druhé zkumavky 2 ml glycerinu. Přelijte látky
v obou zkumavkách 3 cm roztoku síranu měďnatého. Uzavřete každou zkumavku gumovou
zátkou a protřepejte. Přidejte do obou zkumavek 2 ml louhu sodného, uzavřete zkumavky
gumovou zátkou a opět protřepejte.
• Pozorujte změny ve zkumavkách.
Výsledek :
V první zkumavce vzniká při přidání louhu sodného světle modrý roztok, resp. sraženina.
Ve druhé zkumavce vzniká při přidání louhu sodného tmavě modrý roztok.
U jednomocného alkoholu (ethanol) se při přidání louhu sodné vysráží světle modrý hydroxid
měďnatý.
U vícemocného alkoholu (glycerin) se vytvářejí tmavě modré komplexní sloučeniny mědi.
ethanol
1,2,3 propantriol (glycerin)
H H
H H H
H - C - C - O - H
H - C - C - C - H
H H
OH OH OH
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,...193
Powered by FlippingBook