C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 158

156
© Didaktik s.r.o.
Kyselé pivo
Materiál
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• proužek univerzálního indikátoru
• ethanol (ethylalkohol)
C2H5OH
• pivo
• malá zavařovací sklenice
• na marmeládu nebo okurky
Bezpečnostní upozornění:
Neprovádějte žádné zkoušky chuti.
Provedení :
• Naplňte malou sklenici přibližně z poloviny pivem. Přidejte 3 ml ethanolu.
• Nechejte sklenici stát přibližně jeden týden na nějakém teplém místě.
• Po jednom týdnu proveďte zkoušku zápachu kapaliny.
• Ponořte do kapaliny proužek univerzálního indikátoru a zjistěte hodnotu pH.
• Mohl by být také ještě proveden důkaz kyseliny octové (viz pokus „Která je to kyselina?“).
Výsledek :
Může být zjištěn kyselý zápach; hodnota pH leží mezi 4 a 5 (kyselá).
Z ethanolu se stává působením bakterií kyseliny octové a atmosférického kyslíku kyselina
octová.
Při delším stání na nějakém teplém místě se také může na povrchu kapaliny vytvořit takzvaný
„křís“, který se skládá převážně z bakterií kyseliny octové.
Při příliš dlouhém stání se působením mikroorganismů rozloží také kyselina octová - stolní ocet
se proto zahříváním stává trvanlivým, konzervuje se.
bakterie kyseliny octové
ethanol
+ kyslík → kyselina octová + voda
C2H5OH + O2 → CH3COOH
+ H2O
Vinný ocet, který je k dostání v obchodě, vzniká rovněž takzvaným „octovým kvašením“ z vína.
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...193
Powered by FlippingBook