C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 159

157
© Didaktik s.r.o.
Která je to kyselina ?
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• stojan na zkumavky
• 3 zkumavky
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• špachtle
• kahan
• držák na zkumavky
• střička
• kapací pipeta
• proužek univerzálního indikátoru
• 2 M kyselina octová CH3COOH,
• (přibližně 12 % roztok)
• 1 M octanu sodného
CH3COONa (přibližně 8 % roztok)
• chlorid železitý FeCl3
• uhličitan sodný (soda)
Na2CO3
Bezpečnostní upozornění:
Odpipetujte jen pomocí pipetovacího balonku; při zahřívání držte
zkumavku otvorem směrem od jiných osob; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• 1. Nalijte do první zkumavky přibližně 4 cm kyseliny octové a přidávejte špachtlí po částech
uhličitan sodný tak dlouho, dokud již nelze pozorovat žádné tvoření pěny - kontrolujte
neutralizaci pomocí proužku univerzálního indikátoru (nepřidávejte najednou příliš mnoho
uhličitanu sodného - může přepěnit).
• 2. Do druhé zkumavky nalijte přibližně 4 cm roztoku octanu sodného. Nyní přidávejte do obou
zkumavek po kapkách roztok chloridu železitého, dokud nenastane červenohnědé zbarvení
(roztok chloridu železitého připravte ve zkumavce: protřepáním rozpusťte špičku špachtle
chloridu železitého v přibližně 5 ml vody).
• 3. Nyní opatrně zahřívejte obě zkumavky v nesvítící (oxidační)
části plamene kahanu, dokud nevznikne sraženina; všímejte
si barvy.
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,...193
Powered by FlippingBook