C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 16

14
© Didaktik s.r.o.
Proč mohou ryby dýchat ?
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• univerzální svorka
• kahan
• stojan na zkumavky
• zkumavka
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• skleněná trubice (1)
• glycerin
• permanentní popisovač
Bezpečnostní upozornění:
Nezahřívejte příliš silně - voda může vystříknout ze skleněné
trubice; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Potřete krátký konec skleněné trubice glycerinem a zasuňte ho do otvoru gumové zátky.
Naplňte zkumavku a zahnutou skleněnou trubici vodou z vodovodu u vodovodního potrubí.
Uzavřete zkumavku gumovou zátkou, aniž by pronikaly vzduchové bubliny - přidržujte přitom
zpola naplněnou skleněnou trubici u delšího konce.
• Připevněte uspořádání na stativ.
• Permanentním popisovačem označte vodní hladinu na skleněné trubici.
• Opatrně zahřejte zkumavku v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu - pohybujte kahanem
při ohřevu.
• Pozorujte jak procesy ve zkumavce, tak ve skleněné trubici.
• Ukončete pokus, jakmile voda ve skleněné trubici vystoupá téměř k otvoru.
• Voda nemá při zahřívání vřít; jinak vzniká vodní pára a voda vytryskuje ze skleněné trubice.
Výsledek :
V horní části zkumavky se hromadí plynové bubliny.
Se stoupající teplotou klesá rozpustnost vzduchu ve vodě.
Voda v ohnutí trubice stoupla.
Zahřátím voda díky rozpínavosti zvětšila svůj objem.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...193
Powered by FlippingBook