C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 160

158
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Ve zkumavkách vznikají hnědé vločkovité sraženiny.
Neutralizací vznikne z kyseliny octové a uhličitanu sodného octan. Při přidání chloridu železitého
vznikne s octanem komplexní sloučenina, která při zahřívání přechází v hydroxid železitý.
Fe3+ + 3 CH3COO- + 3 H2O → Fe(OH)3 + 3 CH3COOH
1...,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,...193
Powered by FlippingBook