C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 161

159
© Didaktik s.r.o.
Tvůrce kyselého
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• malý stativový kruh
• nálevka
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• kapací pipeta
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• 1 M roztok chloridu vápenatého
CaCl2, (přibližně 10 % roztok)
• 3 M louh sodný NaOH,
(přibližně 10,5 % roztok)
• proužek univerzálního indikátoru
• kruhový filtr
• kyselé mléko
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Ve stativovém kruhu připevněte skleněnou nálevku a přefiltrujte kyselé mléko do nastavené
zkumavky.
• Vložte do filtrátu proužek univerzálního indikátoru a poznamenejte hodnotu pH.
• Nyní opatrně neutralizujte louhem sodným (použijte kapací pipetu a ověřte proužkem
indikátoru).
• Do zneutralizované kapaliny přilijte 1 ml roztoku chloridu vápenatého a pozorujte.
• Nechejte zkumavku ještě několik minut stát ve stojanu na zkumavky a znovu potom pozorujte.
Výsledek :
Při ověření proužkem univerzálního indikátoru je zjistitelný kyselý charakter (přibližně pH 4). Po
přidání chloridu vápenatého vznikne bílý zákal, který se po několika minutách vyloučí jako bílá
sraženina.
V mléku je obsažena kyselina mléčná.
Důkaz kyseliny mléčné nastává přidáním chloridu vápenatého.
kyselina mléčná + chlorid vápenatý → mléčnan vápenatý + chlorovodík
2 CH3CH(OH)COOH + CaCl2 → (CH3CH(OH)COO)2Ca + 2 HCl
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...193
Powered by FlippingBook