C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 162

160
© Didaktik s.r.o.
Mentha piperita
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• zkumavka
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• špachtle
• kahan
• kádinka 250 ml
• kyselina benzoová C6H5COOH
• ethanol (ethylalkohol) C2H5OH
• kyselina sírová H2SO4, koncentrovaná
Bezpečnostní upozornění:
Kyselinu sírovou odpipetujte jen pomocí pipetovaího balonku
(eventuálně vašim učitelem); pozor, ethanol se může při neopatrném zahřívání u otvoru
zkumavku vznítit; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Do zkumavky přidejte špachtli kyseliny benzoové a přibližně 5 ml ethanolu. Ještě přidejte 5
kapek kyseliny sírové.
• Opatrně zahřívejte několik minut v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu. Všímejte si
zápachu.
• Charakteristický zápach se může vyskytnout eventuálně až po několika minutách („chemicky
přičichněte“).
• Jestliže nezjistíte žádný zápach, tak přelijte obsah zkumavky do kádinky a přičichněte znovu.
Výsledek :
Je zjistitelný zápach po mátě peprné.
Při této reakci vzniká ethylbenzoát (ethylester kyseliny benzoové, který zapáchá po mátě
peprné).
kyselina benzoová
+ ethanol
→ ethylbenzoát
+ voda
C6H5COOH
+ C2H5OH → C6H5COOC2H5
+ H2O
Výše uvedená reakce slouží jako důkaz kyseliny benzoové, která se používá jako konzervační
prostředek pro marmelády a ovocné šťávy.
Ethylbenzoát se používá při výrobě parfémů a jako umělé ovocné aroma.
Mentha piperita (máta peprná) : kultivovaná, víceletá rostlina máty peprné, která v olejových
žlázách svých listů obsahuje peprnomátovou silici.
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...193
Powered by FlippingBook