C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 163

161
© Didaktik s.r.o.
Co rozpouští skvrnu ?
Materiál
• 6 zkumavek
• stojan na zkumavky
• gumová zátka na zkumavku
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• střička
• 1 M roztok uhličitanu sodného
(soda) Na2CO3 (přibližně 10 %
roztok)
• ethanol (ethylalkohol) C2H5OH
• benzín
• hexan C6H14
• aceton CH3-CO-CH3
• stolní olej
Bezpečnostní upozornění:
Nepoužívejte otevřený plamen; nevdechujte páry; dobře větrejte;
odpipetujte jen pomocí pipetovacího balonku; hexan nenanášejte na pokožku.
Provedení :
• Přidejte do zkumavek 1 až 6 přibližně 1/2 cm stolního oleje. Naplňte postupně každou
zkumavku přibližně 3 cm následující kapaliny:
• zkumavka 1: voda;
• zkumavka 2: roztok uhličitanu sodného;
• zkumavka 3: ethanol;
• zkumavka 4: benzín;
• zkumavka 5: hexan;
• zkumavka 6: aceton.
• Uzavřete každou zkumavku gumovou zátkou a dobře protřepejte; pozorujte obsahy zkumavek
Výsledek :
zkumavka 1: Olej není ve vodě rozpustný; po určité době olej opět plave na vodní hladině.
zkumavka 2: Olej je v roztoku uhličitanu sodného těžko rozpustný - vzniká zákal.
zkumavka 3: Olej je v ethanolu slabě rozpustný - vzniká zákal.
zkumavka 4: Olej je v benzínu dobře rozpustný (čirý roztok).
zkumavka 5: Olej je v hexanu dobře rozpustný (čirý roztok).
zkumavka 6: Olej je v acetonu dobře rozpustný (čirý roztok).
Potraviny - živiny
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...193
Powered by FlippingBook