C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 164

162
© Didaktik s.r.o.
Mastná skvrna
Materiál
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• stativ
• malý stativový kruh
• nálevka
• odpařovací miska
• třecí miska + tlouček
• benzín
• arašídy nebo vlašské ořechy
• 2 kruhové filtry
Bezpečnostní upozornění:
Nepoužívejte v blízkosti otevřený plamen; páry benzínu ve směsi se
vzduchem jsou výbušné.
Provedení :
• Do třecí misky přidejte několik arašídů nebo půl vlašského ořechu a přelijte ořechy několika
mililitry benzínu. Rozetřete ořechy tloučkem na jemnou kaši.
• Přefiltrujte kaši do suché zkumavky.
• Na odpařovací misku položte druhý kruhový filtr a nalijte na něj filtrát. Abyste dosáhli
rychlejšího odpaření benzínu, můžete na filtr také foukat a filtrem pohybovat. Pozorujte
filtrační papír.
Výsledek :
Na filtračním papíru zůstane po odpaření benzínu mastná skvrna.
Rostlinné tuky jsou v benzínu rozpustné. Extrakce (většinou s hexanem) nachází upotřebení při
získávání rostlinných olejů.
1...,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,...193
Powered by FlippingBook