C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 165

163
© Didaktik s.r.o.
Z čeho se skládá kalorická bomba ?
Materiál
• kahan
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• trojúhelník na kelímek
• špachtle
• kelímkové kleště
• kádinka 250 ml
• práškový škrob (C6H10O5)n
• glukóza (hroznový cukr)
• C6H12O6
• sacharóza (řepný cukr)
C12H22O11
• eventuálně namísto práškového škrobu
mouka
• plechové víčko
Bezpečnostní upozornění:
Horké plechové víčko držte jen pomocí kelímkových kleští -
nebezpečí popálení.
Provedení :
• Doprostřed plechového víčka přidejte špachtli hroznového cukru a postavte plechové víčko na
trojúhelník na kelímek (použijte stativový kruh).
• Zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu. Podržte převrácenou suchou kádinku
nad plechovým víčkem. Pozorujte procesy na plechovém víčku a vnitřní stranu kádinky.
• Postavte pomocí kelímkových kleští horké plechové víčko na ochrannou deku a odstraňte
špachtlí zuhelnatěnou usazeninu.
• Postupuje stejně s řepným cukrem a práškovým škrobem; vysušte mezi pokusy kádinku.
Výsledek :
Glukóza: kouří, hoří; vnitřní strana kádinky je orosená kapkami vody; černá usazenina na
plechovém víčku.
Sacharóza: taví se, kouří, hnědne, hoří; vnitřní strana kádinky je orosená kapkami vody, černá
usazenina na plechovém víčku.
Škrob: kouří, hoří; vnitřní strana kádinky je orosena kapkami vody; černá usazenina na
plechovém víčku.
Glukóza, sacharóza a škrob se skládají z chemických prvků uhlíku, vodíku a kyslíku (viz vzorce).
Kyslík byl dokázán orosením kádinky vodou (H2O). Usazenina na plechovém víčku je uhlík.
1...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...193
Powered by FlippingBook