C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 166

164
© Didaktik s.r.o.
Šťáva z rozinek
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• malý stativový kruh
• kahan
• 2 zkumavky
• držák na zkumavky
• stojan na zkumavky
• nálevka
• třecí miska + tlouček
• střička
• špachtle
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• glukóza (hroznový cukr)
C6H12O6
• Fehlingův roztok (I + II)
• rozinky
• kruhový filtr
Bezpečnostní upozornění:
K odpipetování použijte pipetovací balonek; otvory zkumavek
směřujte od druhých osob; použijte ochranné brýle; nebezpečí utajeného varu.
Provedení :
• Do třecí misky přidejte několik rozinek s trochou vody; rozmačkávejte rozinky, dokud
nevznikne vodnatá kaše. Přefiltrujte kaši do zkumavky (eventuálně propláchněte trochou
vody). Přidejte k přibližně 2 cm filtrátu 1 ml Fehlingova roztoku I a 1 ml Fehlingova roztoku II.
• Do druhé zkumavky přidejte špičku špachtle hroznového cukru a přibližně 2 cm vody.
Rozpusťte protřepáním. Přidejte právě tolik Fehlingova roztoku jako k filtrátu předtím.
• Opatrně zahřívejte roztok hroznového
cukru v nesvítící (oxidační) části
plamene kahanu, dokud nenastane
změna zbarvení. Postupně stejně tak
s filtrátem. Porovnejte barvy obou
reakčních produktů.
1...,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,...193
Powered by FlippingBook