C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 168

166
© Didaktik s.r.o.
Služba v kuchyni
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• malý stativový kruh
• kahan
• 4 zkumavky
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• střička
• špachtle
• kádinka 250 ml
• kapací pipeta
• nálevka
• laboratorní nůž
• práškový škrob (C6H10O5)n
• roztok jodu a jodidu draselného ve vodě
(Lugolův roztok)
• rýže
• brambora
• lněná látka
• kovové struhadlo (kuchyňské struhadlo)
• kruhový filtr
Bezpečnostní upozornění:
Zkumavky při zahřívání držte otvory od ostatních osob.
Provedení :
• Pomocí kovového struhadla nastrouhejte doprostřed lněné látky oloupanou bramboru.
Nastrouhanou bramboru nad kádinkou pořádně vymačkejte. Nalijte kapalinu do zkumavky a
nechejte v klidu stát, dokud nebudete potřebovat pro pokus bramborový škrob.
• Přidejte do zkumavky přibližně 1 cm rýže a 4
cm vody. Opatrně zahřívejte několik minut v
nesvítící (oxidační) části plamene kahanu.
• Přefiltrujte do zkumavky a nechejte ochladit.
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...193
Powered by FlippingBook