C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 169

167
© Didaktik s.r.o.
• Do zkumavky přidejte špičku špachtle
práškového škrobu a naplňte zkumavku
přibližně 4 cm vody. Opatrně zahřívejte
přibližně minutu v nesvítící (oxidační) části
plamene kahanu. Postavte zkumavku
do stojanu na zkumavky. Nyní vezměte
zkumavku se šťávou z vymačkané
brambory, opatrně slijte kapalinu stojící nad
usazeninou na dně a přilijte do zkumavky
přibližně 4 cm vody. Opatrně zahřívejte
zkumavku přibližně 1 minutu v nesvítící
(oxidační) části plamene kahanu a postavte
zkumavku zpět do stojanu na zkumavky.
Nechejte všechny tři zkumavky ochladit.
• Do všech třech zkumavek přidejte několik
kapek roztoku jodu a jodidu draselného ve
vodě (Lugolova roztoku) a všímejte si změn
barev. Jestliže barva ztmavne, můžete část
roztoku vylít a opět přilívat vodu, dokud
nebude barva výrazně rozpoznatelná.
1...,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...193
Powered by FlippingBook