C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 17

15
© Didaktik s.r.o.
Po stopách zlatokopů
• kádinka 250 ml
• špinavý štěrk, např. ze štěrkových cest
• sací papír
• novinový papír
Bezpečnostní upozornění:
žádné.
Provedení :
• Nasypejte štěrk do kádinky až po označení 50 ml. Nyní naplňte u vodovodu kádinku ze 3/4
vodou.
• Nechte směs usadit a vylijte znečištěnou, přesahující vodu, aniž byste přitom vylili i štěrk
(slijte kapalinu nad usazeninou).
• Opakujte postup tak dlouho, dokud nebude přesahující voda čirá.
• Pro usušení nasypejte štěrk na sací papír (pod něj položte novinový papír).
• Štěrk můžete opět použít při pokusu „Vlastní čistírna odpadních vod“.
Výsledek :
Štěrk klesá ke dnu; usazená nečistota je odlévána přesahující vodou.
Materiál
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...193
Powered by FlippingBook