C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 170

168
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Ve všech třech zkumavkách lze pozorovat modré zbarvení.
Po vymačkání brambory se na dně zkumavky usadí bílý bramborový škrob.
Rýžový škrob se při zahřívání rozpouští ve vodě.
Škrob je ve studené vodě ztěžka rozpustný, musí být ve všech třech případech zahřán.
Škrobové roztoky musejí zchladnout, protože jodoškorobová reakce za horka nenastane.
Při reakci mezi jodem a škrobem se vytváří modrá komplexní sloučenina.
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...193
Powered by FlippingBook