C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 171

169
© Didaktik s.r.o.
Plivátko
Materiál
Bezpečnostní upozornění:
Při zahřívání přidržujte zkumavku otvorem nasměrovaným od
ostatních osob; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• Vezměte do úst kousek bílého chleba nebo housky a přežvykujte ho přibližně 4 minuty, aniž
byste kaši spolkli.
• Smíchejte kaši v kádince přibližně s 15 ml vody a zamíchejte skleněnou tyčinkou.
• stativ + ochranná stěna
• malý stativový kruh
• kahan
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• nálevka
• kádinka 250 ml
• střička
• skleněná tyčinka
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• Fehlingův roztok I a Fehlingův roztok II
• kousek bílého chleba nebo
kousek housky
• kruhový filtr
• Přefiltrujte obsah zkumavky do
připravené zkumavky. Filtrace trvá
poněkud déle; jestliže se nahromadí
přibližně 1 cm filtrátu, můžete filtraci
ukončit.
• Smíchejte filtrát s 1 ml Fehlingova
roztoku I a 1 ml Fehlingova roztoku
II. Opatrně zahřívejte v nesvítící
(oxidační) části plamene kahanu,
dokud nebudete moci zpozorovat ve
zkumavce změnu zbarvení.
1...,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,...193
Powered by FlippingBook