C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 172

170
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Obsah zkumavky se zbarví červenohnědě - pozitivní důkaz hroznového cukru. Enzym amyláza
(dříve nazývaný ptyalin), který je obsažen ve slinách, štěpí škrob na hroznový cukr.
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,...193
Powered by FlippingBook