C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 173

171
© Didaktik s.r.o.
Bílkovina také pro vegetariány
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• malý stativový kruh
• kahan
• 7 zkumavek
• stojan na zkumavky
• držák na zkumavky
• nálevka
• skleněná tyčinka
• střička
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• laboratorní nůž
• kapací pipeta
• 1 M roztok síranu měďnatého CuSO4
(přibližně 14 % roztok)
• 3 M roztok hydroxidu sodného
(louh sodný) NaOH
(přibližně 10,5 % roztok)
• libový párek
• hrášek
• tvrdý sýr
• bílek
• 3 kruhové filtry
• list papíru (DIN A4)
Bezpečnostní upozornění:
Louh sodný odpipetujte jen pomocí pipetovacího balonku; při
zahřívání držte zkumavku otvorem nasměrovaným od ostatních osob; použijte ochranné brýle.
Provedení :
• 1. Do stojanu na zkumavku postavte 4 zkumavky. Do 1. zkumavky přidejte 1 cm bílku a
přibližně 2 cm vody. Do 2. zkumavky přidejte trochu rozmačkaného hrášku, do 3. zkumavky
několik malých kousků párku a do 4. zkumavky několik malých kousků sýru.
• Do všech 4 zkumavek přidejte po 4 ml louhu sodného.
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,...193
Powered by FlippingBook