C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 174

172
© Didaktik s.r.o.
• 2. Zahřívejte po sobě obsah zkumavek 2 - 4.
• 3. Přefiltrujte po sobě do zkumavek (trvá
poněkud déle).
• 4. Přidejte k obsahu zkumavky 1 a ke třem
filtrátům po několika kapkách roztoku síranu
měďnatého; protřepejte a pozorujte.
Výsledek :
Ve všech čtyřech případech nastane modrofialové zbarvení.
Takzvaná biuretová reakce je důkazem pro bílkoviny; vzniká modrofialově zbarvená komplexní
sloučenina.
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...193
Powered by FlippingBook