C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 175

173
© Didaktik s.r.o.
Bílá - červená - černá
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• malý stativový kruh
• keramická drátěná síťka
• kahan
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• střička
• špachtle
• skleněná tyčinka
• kádinka 150 ml
• kapací pipeta
• měřicí pipeta
• pipetovací balonek
• octan olovnatý
Pb(CH3COO)2 • 3 H2O
• hydroxid sodný (žíravý louh)
NaOH
• kyselina chlorovodíková
(kyselina solná) HCl, koncentrovaná
• fenolftaleinový roztok
• bílkovinný roztok
• vata
Bezpečnostní upozornění:
Při odpipetování použijte pipetovací balonek; nevdechujte páry;
dobře větrejte; použijte ochranné brýle; octan olovnatý je jedovatý.
Provedení :
• Do kádinky nalijte přibližně 1/2 cm bílkovinného roztoku a přidejte 2 - 3 pecičky hydroxidu
sodného. Postavte kádinku na keramickou drátěnou síťku (použijte stativový kruh) a
zahřívejte v nesvítivé (oxidační) části malého plamene kahanu.
• 1. Do zkumavky s 1 cm koncentrované kyseliny solné ponořte skleněnou tyčinku s malým
chomáčkem vaty. Nad kádinkou přidržujte vlhký chomáček vaty a pozorujte.
• 2. Přidejte na skleněnou tyčinku čerstvý chomáček vaty; nakapejte na chomáček vaty trochu
fenolftaleinového roztoku, a potom chomáček navlhčete ještě vodou.
• 3. Do kádinky přidejte špičku špachtle octanu olovnatého; všímejte si barevné reakce.
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...193
Powered by FlippingBook