C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 176

174
© Didaktik s.r.o.
Výsledek :
Do kádinky nalijte přibližně 1/2 cm bílkovinného roztoku a přidejte 2 - 3 pecičky hydroxidu
sodného. Postavte kádinku na keramickou drátěnou síťku (použijte stativový kruh) a zahřívejte v
nesvítivé (oxidační) části malého plamene kahanu.
1. Do zkumavky s 1 cm koncentrované kyseliny solné ponořte skleněnou tyčinku s malým
chomáčkem vaty. Nad kádinkou přidržujte vlhký chomáček vaty a pozorujte.
2. Přidejte na skleněnou tyčinku čerstvý chomáček vaty; nakapejte na chomáček vaty trochu
fenolftaleinového roztoku, a potom chomáček navlhčete ještě vodou.
3. Do kádinky přidejte špičku špachtle octanu olovnatého; všímejte si barevné reakce.
1...,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,...193
Powered by FlippingBook