C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 177

175
© Didaktik s.r.o.
Horečka !
Materiál
• stativ + ochranná stěna
• velký stativový kruh
• malý stativový kruh
• křížová svorka
• univerzální svorka
• keramická drátěná síťka
• kahan
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• kádinka 150 ml
• teploměr
• bílek (slepičí vejce)
Bezpečnostní upozornění:
žádné
Provedení :
• Naplňte zkumavku přibližně 6 cm slepičího bílku. Pomocí univerzální svorky upněte zkumavku
na stativu.
• Naplňte kádinku přibližně ze 2/3 vodou a postavte kádinku na keramickou drátěnou síťku
(použijte stativový kruh). Zkumavka by měla být ponořena do vody tak, aby přibližně 2 cm
bílku vyčnívalo nad vodní hladinu - zkumavka by měla být přibližně 1 cm vzdálena ode dna
kádinky. Zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene kahanu a odměřujte průběžně teplotu.
Zahřívejte ještě krátce, dokud nedojde k úplné reakci.
Výsledek :
Při přibližně 65 °C začne bílek tuhnout (zbělá). Po krátké době ztuhne veškerý bílek zasahující
do vody. Bílek nad vodní hladinou je stále tekutý.
Tuhnutí bílku (denaturace) vyplývá ze strukturální změny takzvaných polypeptidových řetězců;
tyto řetězce se při zahřívání rozpadají.
Krevní bílkovina obsažená v krvi se sráží na rozdíl od slepičího bílku již od 42 °C.
Déle trvající vysoká horečka je z tohoto důvodu velmi nebezpečná.
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,...193
Powered by FlippingBook