C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 18

16
© Didaktik s.r.o.
Sůl z krve a drápů
• stativ + ochranná stěna
• křížová svorka
• velký stativový kruh
• kahan
• keramická drátěná síťka
• odpařovací miska
• zkumavka
• stojan na zkumavky
• provrtaná gumová zátka na zkumavku
• špachtle
• kelímkové kleště
• střička
• hexakyanoželeznatan draselný (II)
(žlutá krevní sůl)
K4[Fe(CN)6]
Materiál
Bezpečnostní upozornění:
Použijte ochranné brýle (nebezpeční vystříknutí při odpařování).
Provedení :
• Naplňte zkumavku přibližně z 1/3 vodou a do zkumavky přidejte špachtli žlutou krevní sůl.
Uzavřete zkumavku gumovou zátkou a rozpustťe žlutou krevní sůl protřepáním. Vyprázdněte
obsah zkumavky do odpařovací misky a odpařovací misku umístěte na keramickou drátěnou
síťku. Zahřívejte v nesvítící (oxidační) části plamene, dokud se voda neodpaří.
• Otáčejte kahanem a postavte pomocí kelímkových kleští odpařovací misku na ochrannou
desku.
• Pozorujte usazeninu v odpařovací misce.
Poznámka :
Čištění následuje teprve po ochlazení.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...193
Powered by FlippingBook