C9160-4A Návod "ŽES Chemie" - page 180

178
© Didaktik s.r.o.
Bezpečnostní upozornění:
Nebezpečí vystříknutí při zahřívání syrovátky - použijte ochranné
brýle; pro odpipetování použijte pipetovací balonek.
Provedení :
1. Příprava syrovátky:
• Do kádinky 250 ml nalijte přibližně 100 ml mléka a zahřívejte v nesvítící (oxidační) části
plamene kahanu na keramické drátěné síťce (použijte stativový kruh) na teplotu 70 °C.
• Vmíchávejte pomocí skleněné tyčinky ocet, dokud nenastane vytvoření vloček.
• Uchopte chňapkou kádinku a přefiltrujte obsah do druhé kádinky. Uschovejte filtrát (syrovátku)
pro další čtyři vyšetřování.
2. Důkaz fosforečnanu:
• Přidejte do dvou zkumavek přibližně po 4
cm syrovátky. Nechejte první zkumavku
se syrovátkou stát pro porovnávání. Do
druhé zkumavky se syrovátkou přidejte
1 ml kyseliny dusičné a 1 ml roztoku
molybdenanu amonného. Protřepejte a
všímejte si procesů ve zkumavce; nechejte
zkumavky krátce stát ve stojanu na
zkumavky a pozorujte.
• Uschovejte kapalinu pro porovnání pro třetí
vyšetření.
3. Důkaz chloridu:
• Nalijte do zkumavky přibližně 4 cm syrovátky
a postavte zkumavku do stojanu na
zkumavky vedle kapaliny pro porovnávání
z druhého pokusu (syrovátka). Přidejte do
druhé zkumavky 1 ml roztoku dusičnanu
stříbrného a protřepejte; pozorujte.
1...,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,...193
Powered by FlippingBook